El Servei

El Servei de Tecnologia Lingüística (STeL) de la Universitat de Barcelona és una unitat de suport a la recerca i a la docència oberta a tots els membres de la comunitat universitària.

La seva expertesa es fonamenta en el tractament de la informació, amb l'objectiu de fer-la assequible de manera organitzada i sistemàtica.

L'activitat del Servei consisteix tant en l'assessorament tecnològic per al desenvolupament de projectes com en la creació d'aplicacions específiques a requeriment dels investigadors.

El Servei té al seu abast un repertori ampli de tecnologies, que van des de l'ús de programes estàndard fins a tècniques sofisticades de processament del llenguatge.

Projectes

CLiC

Departament de Filologia Catalana

Estudis Hebreus i Arameus

IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica

Agenda

Workshop "Anàlisi d'opinions i detecció de la ironia"

dijous, 26 novembre, 2015 (Tot el dia)

Curs "Interacció persona-ordinador: Traducció assistida per ordinador"

Curs "Estadística aplicada a les ciències humanes i socials", a càrrec de Jaume Llopis

Curs "Introducció a l'anàlisi de dades qualitatives", a càrrec de David Yubraham Sánchez