El Servei

El Servei de Tecnologia Lingüística (STeL) de la Universitat de Barcelona és una unitat de suport a la recerca i a la docència oberta a tots els membres de la comunitat universitària.

La seva expertesa es fonamenta en el tractament de la informació, amb l'objectiu de fer-la assequible de manera organitzada i sistemàtica.

L'activitat del Servei consisteix tant en l'assessorament tecnològic per al desenvolupament de projectes com en la creació d'aplicacions específiques a requeriment dels investigadors.

El Servei té al seu abast un repertori ampli de tecnologies, que van des de l'ús de programes estàndard fins a tècniques sofisticades de processament del llenguatge.

Projectes

CLiC

Departament de Filologia Catalana

Estudis Hebreus i Arameus

IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica

Agenda

Curs "Introducció a l'anàlisi de dades qualitatives", a càrrec de David Yubraham Sánchez

Curs "Estadística aplicada a les ciències humanes i socials", a càrrec de Jaume Llopis

Sessió amb alumnes de l'assignatura "Lingüística de corpus" del Grau de Lingüística

Sessió amb alumnes de l'assignatura "Lingüística de corpus" del Grau de Lingüística

Sessió amb alumnes de l’assignatura “Manifestaciones de las variedades lingüísticas en los medios de comunicación” del màster oficial “Expert en espanyol com a llengua estrangera”

Curs Estadística aplicada a les ciències humanes i socials