IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica

En nom del Comitè organitzador us vull donar la benvinguda al IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica.  

Són ja molts els professionals a Espanya que s’interessen i formen part de l’àmbit de la Lingüística Clínica, tant des del vessant de la Lingüística, com ara de disciplines afins com poden ser la Neurologia, la Psicologia o la Logopèdia.  El  IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica pren el relleu dels anteriors, el I celebrat a València en 2006, el II celebrat a Madrid en 2009 y el III celebrat en Málaga en 2012. 

Per a aquest Comitè és un honor organitzar aquest esdeveniment i esperem –i desitgem– que segueixi el mateix camí d’èxit que van tenir les edicions anteriors. Estem convençuts que la projecció internacional aconseguida a Madrid està ja consolidada i es mantindrà a Barcelona malgrat els límits que la crisi econòmica imposa.

Faustino Diéguez-Vide
President del Comitè Organitzador