Call for papers

El IV Congrés Internacional de Lingüística Clínica està format per conferències plenàries, tallers (simposis), pòsters i comunicacions orals.

Enviament de propostes

 • Seminari i tallers
  Límit de recepció de les propostes: 15 de maig de 2015.
  Acceptació de propostes: 17 de juliol de 2015.
  La proposta per a la celebració d’un simposi o un taller ha d’incloure un títol i una descripció (màxim de 500 paraules) tot justificant l’interès de la proposta i la seva actualitat. És necessari indicar el següent:
  - Nom, adscripció i adreça electrònica de la persona organitzadora. 
  - Nom, adscripció i adreça electrònica de les persones participants (indicant el títol provisional de la presentació de cada participant).
  Les propostes han de ser redactades d’acord amb les normes de publicació i s’han d’enviar en format .doc o .pdf a 4cilcprop@ub.edu
  La proposta es valorarà pel comitè científic i s’enviarà resposta abans del 15 de juliol.
 • Presentacions individuals i pòsters 
  Límit de recepció de les propostes: 19 de juny de 2015. S'amplia el termini fins el 13 de juliol.
  Acceptació de propostes: 24 de juliol de 2015.
  La proposta es redactarà en un màxim de 300 paraules i es descriuran els objectius i els resultats més destacats del treball presentat. Es recomana la realització en forma de resum o abstract: introducció, objectius, mètode, resultats, conclusions.
  Les propostes han de ser redactades d’acord amb les normes de publicació i s’han d’enviar en format .doc o .pdf a 4cilcprop@ub.edu
  Membres del comitè científic valoraran la proposta i els resultats d’aquesta valoració s’enviaran al primer autor/a de la proposta.
  La proposta es valorarà pel comitè científic i s’enviarà resposta abans de l’1 de juliol.
  És necessari indicar l’àmbit en què s’inscriu la presentació/pòster d’acord amb els 5 àmbits següents: Afàsia (alèxia, agràfia) / Demències / Infantil / Logopèdia-Rehabilitacio / Genètica.