Esteu aquí

Col·lecció Blaquerna

La Col·lecció Blaquerna és dedicada a la publicació d’estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme i sobre els contextos culturals en què es produeixen ambdós fenòmens. És una acció del Programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians que impulsen la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona. És dirigida per Pere Rosselló (UIB) i Albert Soler (UB).

De propera aparició:

  • Actes de les Jornades en homenatge a J. N. Hillgarth & A. Bonner, a cura de M. I. Ripoll i M. Tortella. Recull de la major part de les intervencions que es presentaren en les jornades organitzades des de la Càtedra Ramon Llull-UIB a Palma el febrer de 2010.
  • A. Bonner, Estudis lul·lians. Recull antològic d’estudis publicats per l’autor, revisats i actualitzats.
  • H. Riedlinger, Ramon Llull a París (1309-1311). Traducció d’un estudi ja clàssic sobre la quarta i última estada de Ramon Llull a París, publicat com a introducció al volum cinquè (1967) de les Raimundi Lulli Opera Latina.