Departament de Filologia Catalana

Professionals de la llengua i la literatura catalanes

segueix-nos

  

Clàudia Pons Moll

BREU CURRÍCULUM

Barcelona, 1975. Doctora en Filologia Catalana (2004) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral «Els contactes consonàntics en balear. Descripció i anàlisi» (direcció: Maria-Rosa Lloret i Joaquim Viaplana), la qual va quedar finalista (amb menció honorífica) del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals (edició 2006). Les tasques d’investigació i de docència que he dut a terme se centren en la fonètica, la fonologia, la dialectologia i la lingüística teòrica. He estat becària FPI (1999FI 00478) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, del qual també he estat professora associada (2002-2006; 2011-2012). També he exercit de professora associada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2007). Durant el període 2008-2010, vaig ser beneficiària d’un contracte d’investigació Juan de la Cierva per dur a terme un projecte sobre la fonologia de les llengües romàniques, adscrit al projecte Microvariació: trets sintàctics i morfofonològics (MICINN-UAB; IP: Carme Picallo). Des del 1999, sóc membre del projecte «Explotació d’un corpus oral dialectal. Anàlisis de la variació lingüística i desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada» (MICINN-UB; IP: Maria-Rosa Lloret). Durant el període 2001-2008, em vaig encarregar de la gestió del grup de recerca «Grup d’Estudi de la Variació» i de la xarxa temàtica «La Variació lingüística. Dialectologia, sociolingüística i pragmàtica», coordinats per Joaquim Viaplana. Actualment, sóc professora titular interina al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, membre del projecte coordinat «Estudi de la fonologia i la morfologia del català: descripció, teoria i variació» (MICINN-UAB-UB-UPF; IP: Joan Mascaró), membre del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (http://www.ub.edu/GEVAD/; IP: Maria-Rosa Lloret), i membre del Centre de Lingüística Teòrica (http://filcat.uab.cat/clt/).

Juntament amb Josefina Carrera, sóc la directora del projecte «Els sons del català», que té un vessant docent (GenCat-UB-UAB-UdL-URV; 2008MQD00189, IP: Joan Solà; 2010MQD00193, IP: Clàudia Pons-Moll) i un vessant de recerca. El projecte ha estat premiat mitjançant el programa RecerCAIXA (RecerCaixa 2011; IP: Clàudia Pons-Moll) (veg. el web provisional a http://sonsdelcatala.puntzero.cat).

He presentat els resultats de la meva recerca en diferents congressos (OCP, Manchester Phonology Meeting, NELS, ConSole, Going Romance, LSRL, GLOW Colloquium, Phonetics and Phonology in Iberia, North American Phonology Conference, Conference on Manner Alternations in Phonology, LabPhon, International Morphology Meeting, Decembrettes, Colloquium on Generative Grammar, Cuny Phonology Forum, etc.) i en revistes, llibres i actes de congressos (Probus, Caplletra, Studies in Language, Catalan Journal of Linguistics, Acta Linguistica Hungarica, Romance Languages and Linguistic Theory, Prosodies. With Special Reference to Iberian Languages, Estudis Romànics, Catalan Review, Zetischrift für Katalanistik, Symposia Philologica, Randa, Llengua & Literatura, Estudios Catalanes, Revista de Linguistica Occitana, Proceedings of ConSole X, Proceedings of NELS, etc.).

He assistit a dues escoles d’estiu organitzades per la Linguistic Society of America (1999: University of Illinois at Urbana-Champaigne; 2005: Massachusetts Institute of Technology / Harvard University), i he fet una estada de recerca com a visiting scholar al Department of Linguistics at UMass durant el període gener-maig 2010 sota la supervisió de John J. McCarthy.

Juntament amb Joan Mascaró, he guanyat el Premi d’Investigació Cultural Francesc de Borja Moll (convocat per l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Ajuntament de Ciutadella) pel projecte d’investigació “Estudi gramatical del català de Menorca”, el qual està en procés d’elaboració. He col•laborat amb Joaquim Viaplana en l’edició d’un llibre monogràfic sobre textos del balear, m’he encarregat, juntament amb Maria-Rosa Lloret, de l’edició dels llibres Lingüística i gramàtiques i Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler, i, juntament amb Josefina Carrera, del llibre Aplicacions de la fonètica. He publicat el llibre La teoria de l'optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears, basat en la meva tesi doctoral. Durant el període març-desembre del 2012, he col•laborat en la correcció i la compleció de les parts de fonologia i de morfologia de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC) (coordinada per [Joan Solà], Gemma Rigau i Manel Pérez Saldanya).

He col•laborat com a correctora al Grup 62 (període 1997-2005) i he impartit classes de català en diferents institucions (Nivell K a l’Associació de Mestres Rosa Sensat i nivells C i D als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, període 2004-2008; 2010-2012).

Acreditacions

a) «Acreditació de recerca» (U1445/6934230-66), gener del 2008, AQU, Generalitat de Catalunya.

b) «Habilitada para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Filología Catalana, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios» [professora titular], Resolución de 27 de febrero de 2007; BOE, 8 de marzo de 2007. Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de España, febrero-marzo 2007.

c) «Acreditada com a professora lectora» (U1443/ 3572326-21), AQU, Generalitat de Catalunya, març del 2005.

d) «Acreditada com a professora col•laboradora» (U1444/ 3572456-20) [collaborating lecturer], març del 2005.

 

Publicacions recents: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/doctype.html
Docència i altres: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/13/