Xavier Riu Camps

xriu@ub.edu

Professor Titular

Àrees d’investigació

Literatura grega
Comèdia grega
Religió grega
Literatura comparada
Poesia bucòlica
Institucions gregues
La rialla
Gèneres literaris
Poètica
Consideració del llenguatge del psogos a l’antiguitat
Recepció de la literatura grega en l’antiguitat
Papirs d'Herculà i Filodem

Projectes de recerca en marxa en què participa
Coordinador del grup Estudis sobre la literatura grega antiga i la seva recepció (2009SGR799) 2009-2013.

Els contextos del teatre àtic: de la inserció en la polis a la reflexió filosòfica (FFI2009-13747), 2010-2012.

Membre fundador del Grup TELEPHe (Traduir En Llengües Europees els Papirs d'Herculà), amb participació de les Universitats i centres de recerca Charles de Gaulle-Lille III, Federico II di Napoli, Cambridge, Humboldt de Berlin, Köln, Oxford, Siena, Lecce, Alacant, Paris IV, CNRS de París (UPR841), CNRS de Villejuif (UPR76 ) i Würzburg.

Groupe de travail i-Mouseion (dir. Ioanna Papadopoulou).

Membre del Core Group del Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song.

Altres activitats
Secretari de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (1992-2000).
Tresorer de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (2000-2006).
Secretari de Redacció de revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (1996-2009).
Secretari del Departament de Filologia Grega (2004-2008)
Membre de la Junta del Patronat Municipal de Cultura de Mataró (1996-1999).

Publicacions

Llibres:
Dionysism and Comedy, Rowman & Littlefield, Lanham MD 1999.

Teatre grec: perspectives contemporànies, M. Clavo, X. Riu (eds.), Pagès editors, Lleida 2007.

Approaches to Archaic Greek Poetry, X. Riu, J. Pòrtulas (eds.), Messina: Dipartimento di Scienze dell’Antichità [Coll. Orione], 2012. (contents)

Articles:
“Els epirremata a la paràbasi dels Cavallers”, Itaca 1, 1985, 178-183.

“Dionís a la religió grega: cap a una lectura de les Bacants”, Itaca 5, 1989, 23-60.

“Presentació” a E. Vittorini, Conversazione in Sicília (Conversa a Sicília, Eds. 62, Barcelona 1990, 5-11).

“Presentació” a W. Faulkner, Intruder into the Dust (Intrús en la pols, Eds. 62., Barcelona 1991, 5-13).

“Horaci, Serm. I 10, 40-48 i la poesia bucòlica”, Anuari de Filologia de la UB 14/D/2, 1991, 107-10.

Argonàutiques III 744-824: forma i sentit”, Itaca 6-8, 1990-92, 63-69.

“El procés de Cleó contra Aristòfanes”, in Actes X Simposi Secció Catalana de la SEEC, Tarragona 1992, 427-9.

“Presentació” a C.E. Gadda, La cognizione del dolore (La coneixença del dolor, Eds. 62, Barcelona 1992, 5-14.

“L’acostament a la polis”, Anuari de Filologia de la UB 16/D/4, 1993, 103-10.

“La tradizione letteraria neLa cognizione del dolore’ di Carlo Emilio Gadda”, in AA.VV. Lo scrittore C.E. Gadda moralista lombardo: dall’ambiente familiare d’origine alla fortuna della sua opera in Europa, Lecco 1994, 93-98.

“La parabasi degli Acarnesi e gli insulti alla polis”, QUCC 50/2, 1995, 59-66.

“Plató i els guaranís”, in Actes del XI Congrés de la Secció Catalana de la SEEC, Andorra 1996, 599-603.

Recensió de L.K. Taaffe, Aristophanes and Women, in Anuari de Filologia de la UB, 18/D/6, 1995, 221-8.

Recensió de Andrea W. Nightingale, Genres in Dialogue. Plato and the Construct of Philosophy, in Anuari de Filologia de la UB 19/D/7, 1996, 158-61.

“La definició aristotèlica de comèdia i tragèdia”, Actes del XII Congrés de la S.C. de la SEEC (Palma de Mallorca 1996), Palma de Mallorca 1997, 243-246.

“Entre el ritual i els cínics”, Ítaca 12-13, 1996-7, 60-120.

“La consideración de las Asambleístas”, in Actas del IX Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (Madrid 1995), Madrid 1998, vol.4, pp. 313-316.

“Veritat, ficció, ocasió”, in Actes del XIII Congrés de la S.C. de la SEEC (Tortosa 1998), Tortosa 2000, 271-274.

“Presentació” del dossier intitulat Les mares dels grecs, in Ítaca 16-17, 2000-2001, 25-28.

“Il concetto di verisimile nella Poetica di Aristotele”, Annali dell’Università di Ferrara, n.s. 3, 2003, 71-91.

“Sobre los géneros literarios en la literatura griega”, Myrtia 18, 2003, 21-56.

“Text i interpretació. L’exemple de la lexis a la Poètica d’Aristòtil”, Actes del XIV Simposi Secció catalana de la SEEC (Vic, 26-28 setembre 2002), Vic 2004, 379-384.

“Pròleg” a Francesco Petrarca, Secretum, Quaderns Crema, Barcelona 2004, 7-20.

“Verità, poesia e occasione. Platone e Aristotele”, Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana 25, 2004, 64-82.

“The Comparison between Aristophanes and Menander and the history of Greek comedy”, in M. Jufresa; F. Mestre; P. Gómez; P. Gilabert (eds.), Plutarc a la seva època: paideia i societat, Barcelona 2005, 425-430. 

“Il realismo della commedia”, in Comicità e riso tra Aristofane e Menandro, Patrizia Mureddu, Gian Franco Nieddu (eds.), Adolf M. Hakkert, Amsterdam 2006, pp. 77-89.

"El context del teatre grec", in Teatre grec: perspectives contemporànies, M. Clavo, X. Riu (eds.), Pagès editors, Lleida 2007, pp. 131-151.

"El problema de llegir la comèdia antiga", in Teatre grec: perspectives contemporànies, M. Clavo, X. Riu (eds.), Pagès editors, Lleida 2007, pp. 221-241.

“On the difference between praise and invective”, in Archilochus and His Age, D. Katsonopoulou, I. Petropoulos, S. Katsarou (eds.), The Paros and the Cyclades Institute of Archeology, Athens 2008, pp. 81-90.

"Percezione, phantasia, mimesis", I Quaderni del Ramo d'Oro online 2, 2009 (anar-hi)

"Sull'autorità della parola poetica in Grecia", in G. Bona, M. Curnis (eds.), Linguaggi del potere, poteri del linguaggio, Alessandria, Edizioni dell'Orso [Col·lecció "Culture Antiche"]: 2010, pp. 21-33.

(amb Montserrat Jufresa) "Sur quelques passages problématiques de Philodème", in A. Antoni, G. Arrighetti, M.Isabella Bertagna, D. Delattre (eds.), Miscellania Papyrologica Herculanensia, Pisa - Roma, Fabrizio Serra Editore [Biblioteca di Studi Antichi 93]: 2010, pp. 171-180.

(amb Montserrat Jufresa) “Filodemo, De morte XXV 10-12”, Cronache Ercolanesi 2011, pp. 155.157.

“Le nécessaire, l’eikos et la causalité dans la Poétique”, in La causalité chez Aristote, L. Couloubaritsis, Sylvain Delcomminette (eds.), Paris - Bruxelles: Vrin - Ousia, 2011: 179-206.

“La storia del teatro secondo Aristotele e la questione del coro in Epicarmo”, in Ritmo, parola, immagine. Il teatro classico e la sua tradizione, A.M. Andrisano (ed.), La Biblioteca di DeM I, Palumbo Ed., 2011: 115-138.

“Animal choruses in comedy”, in Ta zoia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai, M. Jufresa, M. Reig (eds.), Documenta 20, Tarragona: IEC-ICAC, 2011: 29-37.

“On the ancient reception of Archilochus and of invective poetry”, in Approaches to Archaic Greek Poetry, X. Riu, J. Pòrtulas (eds.), Messina: Dipartimento di Scienze dell’Antichità [Coll. Orione], 2012: 249-282.

En premsa:

 

Conferències, ponències, seminaris
“Aspectes del dionisisme: la barreja, la felicitat i els morts”, Barcelona, Societat Catalana d'Estudis Clàssics, 1988.

“La tradizione letteraria ne La Cognizione del dolore di C.E. Gadda”, Lecco, ponència en el Convegno CEISLO “Gadda, moralista lombardo: dall’ambiente familiare all’Europa”, 1993.

“La imatge de Grècia a la cultura catalana moderna”, Barcelona, Taula Rodona A L’Ateneu Barcelonès dins del cicle Tradició clàssica i lletres catalanes, 1993.

“Entre el iambe i els cínics”, Barcelona, Societat Catalana d'Estudis Clàssics, 1996.

“Le donne nel mito e nel rito dionisiaco”, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 1998; Trieste, Università degli Studi di Trieste, 1998.

Insulti, contesto ed occasione, oppure che cosa fa di un insulto un insulto”, Trieste, Seminari a la Università degli Studi di Trieste, 1998.

“El context del teatre grec”, Barcelona, conferència en el curs Teatre grec: perspectives contemporànies, 03/03/2000.

“La teoria antiga del teatre”, Barcelona, conferència en el curs Teatre grec: perspectives contemporànies, 03/03/2000.

“L'ús dels grecs”, Girona, conferència en el cicle Usos del mite: Humanisme i Noucentisme, a l’Aula d’Humanitats de Girona, 07/11/2001.

“Il concetto di verisimile nella Poetica di Aristotele”, Ferrara, seminari a la Università degli Studi di Ferrara, 20/02/2002.

“Causalité et volonté dans la Poétique et la Rhétorique. Les différences”, Bruxelles, ponència al congrés Aristote et la question de la causalité, a la Université Libre de Bruxelles, 27/08/2002.

“Veritat, gènere literari, autorització de la paraula”, Barcelona, ponència en el simposi La veritat antiga a la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, 19/10/2002.

“Seriedad y comicidad en la teoría literaria antigua”, Almería, Universidad de Almería, 9/05/2003.

“Verità, poesia, occasione. Platone e Aristotele”, Catania, Università degli Studi di Catania, 29/03/2004.

“Il vocabolario dell’azione nella Poetica di Aristotele”, Catania, seminari a la Università degli Studi di Catania 30/03/2004.

“L’ eikos di Aristotele: né ‘verisimile’ né ‘probabile’ ”, Pavia, ponència al congrés Traduzione, tradizione, 3/06/2004.

Psogos and the Poetry of Psogos. Some Remarks on the Reception of Archilochus”, ponència al congrés preparatori de la Second International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades. Archilochos and His Age 1-3/10/2004.

“Les contextes de la tragédie et l’interprétation des Bacchantes”, Lille, Seminari a la Université Charles de Gaulle - Lille 3, 19/01/2005.

“Genre et occasion. À propos de la réception de l’invective dans l’Antiquité”, Lille, conferència a la Universitat Charles de Gaulle - Lille III, 19/01/2005.

“L’attacco personale nella commedia classica e nella tradizione giambica”, Ferrara, seminari amb una conferència a càrrec de X. Riu i una discussió sobre la conferència a càrrec de Vinicio Tammaro, de la Università di Bologna, Rossella Saetta-Cottone, de la Università di Palermo, Carles Miralles, de la Universitat de Barcelona, i Angela Andrisano, de la Università degli Studi di Ferrara, 10/03/2005.

Journees d’étude sur le 'de signis' de Philodème. Lille 17-18 juin 2005.

“Il realismo della commedia”, Università degli Studi di Cagliari. Congrés Comicità e riso tra Aristofane e Menandro, 29/09-1/10/2005.

“On two kinds of blame and the difference between praise and blame”. Paros (Grècia), congrés Archilochus and His Age. Second International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades. 7-9/10/2005.

Université d’Été Européenne TELEPhE. Lille, 4-8 juillet 2006

"Dal corpo eroico al corpo grottesco. Percorsi del corpo nella letteratura". Palermo. Sessió Odissea dell'Eroe e del Corpo dins la VI edició de les Giornate Internazionali Biennali del Progetto Amazzone. (15/11/2006)

Eikos nella Poetica di Aristotele”, in Convegno Internazionale "Comunicare la cultura antica (riflessioni sulla traduzione di testi di medicina e filosofia)", Siena, 2008.

"Les vues de Diego Lanza sur la comédie", in Journées d'étude "Diego Lanza, lecteur des oeuvres de l'Antiquité", Lille 2008.

Meeting TELEPHe 2008. Cambridge University

Réponse à Rossella Saetta-Cottone, "Spoudaiogeloion (Gren., 389-393) ou Grenouilles contre Bacchantes", in Journées d'étude "Sur la Philologie. Hommage à Jean Bollack", Lille, 23-25 octobre 2008.

"Sull'autorità della parola poetica in Grecia", in Linguaggi del potere, poteri del linguaggio. Colloquio PARSA 2008. Torino, 6-8 novembre 2008.

"Percezione, phantasia, mimesis", in Giornate Internazionali di Studio L'inganno dei sensi: costruire i limiti naturali della percezione corporea. 2-3 dicembre 2008. Siena.

IV Rencontre annuelle du réseau européen TELEPHe – 2ème Colloque international Philodème de Gadara, Paris 17-19 juin 2009

"Epicharme dans l'histoire de la comédie d'après Aristote et la question du choeur", in Journée d'Études La poésie d'Epicharme. Lile, 23 octobre 2009.

"Sobre la recepció d'Arquíloc i de la poesia d'invectiva a l'antiguitat", in I Col·loqui sobre Poesia grega arcaica. Relació amb l'èpica, performance, recepció. Barcelona 2009.

"Epicarmo e il coro", in Ritmo, parola, immagine: il teatro classico e la sua tradizione. Convegno internazionale e interdottorale. Ferrara 17-18 dicembre 2009.

“Conclusions et perspectives”, in Journée d’études “L’attirail dramatique dans les spectacles de l’Antiquité”, Nantes 2010.

“Épique et tragédie comme genres d’éloge”, in Perspectives sobre la literatura grega. I trobada del grup de recerca “Estudis sobre la literatura grega i la seva recepció”. Barcelona 20-21 maig 2010.

“Criticism and Names of Authors”, in Authorship, Authority and Authenticity in Archaic and Classical Greek Song (Yale University, 6-9/VII/2011). Conference of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song.

Traduccions més rellevants
Fêtes de fous et Carnavals, de J. Heers (Ed. Península, Barcelona 1988).

La cognizione del dolore, de C.E. Gadda (Eds. 62, Barcelona 1992, amb pròleg, notes i apèndixs).

Manifestos d’Avantguarda, ed. de J. Molas (Eds. 62, Barcelona 1995).

Poesia e pubblico nella Grecia antica, de Bruno Gentili (Eds. Sirmio-Quaderns Crema, Barcelona 1996).

Pittura metafisica, de Carlo Carrà (El Acantilado-Quaderns Crema, Barcelona 1999).

Da Omero ai Magi, de Walter Burkert (El Acantilado-Quaderns Crema, Barcelona 2001).

Secretum, de Francesco Petrarca (Quaderns Crema, Barcelona 2004, amb pròleg i notes).

La mort d'Antigone. La tragédie de Créon, de Jean Bollack (Madrid 2004, en col·laboració amb Arnau Pons)

Organització de congressos
La comèdia i els seus marges, 1996 (amb J. Pòrtulas).

Les mares dels grecs. La maternitat a la Grècia antiga, internacional, 1999 (amb M. Jufresa).

La veritat antiga. Simposi sobre el concepte de veritat a la Grècia antiga i derivacions modernes, internacional, 2002.

Poètica, teatre: punts de vista de la filosofia, internacional, 2003.

Classicisme i anticlassicisme com a necessitats intel·lectuals. Congrés del Pôle Alpin pour la Recherche sur les Sociétés Anciennes (PARSA) 2004, internacional (membre del comitè organitzador).

Trobada TELEPHe 2007. Co-organització (amb M. Jufresa) del Seminari anual del grup TELEPHe, juny 2007.

Els gèneres del teatre grec / Greek Drama and its Genres. Internacional. Barcelona, 2008.

I Col·loqui sobre Poesia grega arcaica Relació amb l'èpica, performance, recepció (amb J. Pòrtulas, M. Reig, M. Clavo) Internacional. Barcelona, 20 novembre 2009.

Perspectives sobre la literatura grega. I Trobada del grup de recerca “Estudis sobre literatura grega antiga i la seva recepció”. Barcelona, maig 2010.

La coralitat a la cultura grega. II Trobada del grup de recerca “Estudis sobre literatura grega antiga i la seva recepció”. Barcelona, maig 2011.

La idea del teatre a la Grècia antiga: de l’arrelament en la polis a les especulacions dels filòsofs, Congrés del Pôle Alpin pour la Recherche sur les Sociétés Anciennes (PARSA) 2011, internacional (president del comitè organitzador). Barcelona, 3-5 novembre 2011.

 

Tel.: (+34) 93 4035998
email: xriu@ub.edu

 

Departament de Filologia Grega
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel.: (+34) 93 4035707
Fax: (+34) 93 4039092