Congressos

Es mostren 1 - 25 de 205
Ordena per

«Minimal recursive feet in Brazilian Portuguese?»

Workshop Recursivity in Phonology Below and Above the Word

Dates
21/11/2019 - 22/11/2019
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

«Teaching Catalan pronunciation to English native speakers: the use of prosody, embodiment and audiovisual materials as enhancers of learning»

Pòster presentat al L2 Pronunciation Research Workshop: Bridging the Gap between Research and Practice

Dates
06/06/2019 - 07/06/2019
Lloc
Universitat de Barcelona (Barcelona)
Arxius adjunts
Poster913.86 KB

Catalan (im)possible nativizations in the light of Weighted Scalar Constraints

Dates
23/05/2019
Lloc
The Twenty-Seventh Manchester Phonology Meeting, Manchester University

From data to theory in descriptive courses

Dates
22/05/2019
Lloc
Teaching Phonology: The State of the Art A 27mfm fringe workshop in Manchester, 22 May 2019

«La expansión del afijo velar /ɡ/ en catalán entre los siglos XIII y XV»

Pòster presentat al XV Encuentro de Morfólogos Españoles: Morfología y Semántica

Dates
09/05/2019 - 10/05/2019
Lloc
Universidad de La Laguna
Arxius adjunts
Link224.46 KB

«Catalan nativization patterns in the light of Weighted Scalar Constraints»

Ponència presentada al GLOW 42 (Generative Linguistics in the Old World 42)

Dates
09/05/2019
Lloc
Oslo

«La extensión de 'patixca' en catalán: analogía y marcaje fonológico»

Dates
09/05/2019 - 10/05/2019
Lloc
Universidad de La Laguna
Arxius adjunts
Link423.18 KB

«Del sincretismo de género a la iconicidad formal en los adjetivos del catalán»

Dates
09/05/2019 - 10/05/2019
Lloc
Universidad de La Laguna
Arxius adjunts
Poster231.45 KB

«Morfología e Intercomprensión románica: algunos aspectos relevantes para la comprensión textual»

Dates
09/05/2019 - 10/05/2019
Lloc
Universidad de La Laguna

On the (un)availability of gerund-enclitic sequences in Catalan

GLOW 42 (Generative Linguistics in the Old World 42)

Dates
08/05/2019 - 08/09/2019

«Gestures and prosody to enhance the pronunciation of Catalan vowels by English native speakers learning Catalan»

Pòster presentat al Embodied Speech Workshop

Dates
08/04/2019 - 09/04/2019
Lloc
Université Sorbonne (Paris)
Arxius adjunts
Poster814.39 KB

«How Weighted Scalar Constraints account for Loanword Nativization Patterns»

Conferència al III ELBA Workshop. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Dates
16/02/2019
Lloc
Buenos Aires

«The limits of the free ride in morphophonemic learning. Evidence from Catalan»

Pòster presentat al Going Romance 2018

Enllaç

Dates
14/12/2018 - 15/12/2018
Lloc
Going Romance 2018, Utrecht University
Arxius adjunts
Link170.15 KB

«Aplicacions de la lògica difusa a l’anàlisi dels corpus dialectals: classificació de les varietats de frontera»

Comunicació presentada al I Workshop on Spoken Corpus Linguistics

Dates
13/12/2018 - 14/12/2018
Lloc
Universitat de València (València)

«Catalan nativization patterns in the light of Weighted Scalar Constraints»

Comunicació presentada al Going Romance 2018

Handout

Dates
13/12/2018
Lloc
Utrecht University
Arxius adjunts
Link407.53 KB

«Cuestiones candentes de la fonología del catalán en comparación con otras lenguas románicas»

Dates
03/10/2018 - 04/10/2018
Lloc
Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal)

«Internal borders matter»

Dates
23/07/2018 - 27/07/2018
Lloc
Universitat de Vílnius (Lituània)

«Variació i distància lingüística a la Romania Antiqua: una aproximació dialectomètrica a l’organització geolectal del contínuum romànic»

Dates
02/07/2018 - 06/07/2018
Lloc
Universitat de Bucarest (Romania)

«La intercomprensió lingüística entre el romanès i el català»

Dates
02/07/2018 - 06/07/2018
Lloc
Universitat de Bucarest (Romania)

«La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa»

Ponència convidada a la V Jornada de l’Institut Ramon Muntaner

Dates
29/06/2018 - 30/06/2018
Lloc
Móra la Nova (Tarragona)

«Interrelacions entre vocals i entonació en diferents dialectes del català»

Comunicació presentada a les IV Jornades ‘La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana’

Dates
14/06/2018 - 15/06/2018
Lloc
IEC, Barcelona

«Estudio de la distribución dialectal de las sibilantes en valenciano»

Dates
13/06/2018 - 15/06/2018
Lloc
Universidade de Vigo (Vigo)

«Dominios prosódicos en la armonía vocálica del valenciano: análisis instrumental»

Dates
13/06/2018 - 15/06/2018
Lloc
Universidade de Vigo (Vigo)

«La exaptación aplicada a la morfología verbal del catalán»

Dates
13/06/2018 - 15/06/2018
Lloc
Universidade de Vigo
Arxius adjunts
Link623.48 KB

«Estudio contrastivo de la estructura silábica del catalán y el chino estándares e implicaciones segmentales más relevantes para los estudiantes sinófonos»

Dates
13/06/2018 - 15/06/2018
Arxius adjunts
Link2.29 MB