En premsa

En premsa

Caplletra. Revista Internacional de Filologia

València / Barcelona
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
En premsa

Treballs de sociolingüística catalana, 30

En premsa

La complexitat de les llengües

Amsterdam/Philadelphia
John Benjamins
En premsa
Gabriel, Christoph; Gess, Randall; Meisenburg, Trudel (ed.)

Manual of Romance Phonetics and Phonology

Berlin
De Gruyter
En premsa
Pusch, Clau; Kabatek, Johannes

Visions catalanes. Frankfurt, Madrid: Vervuert. [Disponible als Reports de Recerca del CLT, report GGT-09-05]

En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Madrid
CSIC/Georgetown University Press