Earliest convent in Israel found at grave site of Samuel's mother Hannah

Horvat Hani: vestigis d'una esglesia bizantina amb el convent més antic mai trobat a Israel