Medicina i màgia en els mss. sefardites i els seus paralel·lismes amb els mss. mèdics hebraicocatalans medievals

Codi de referència: 
Projecte U.B
Investigador principal: 
Meritxell Blasco Orellana
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2013
Dolors Bramon Planas
Montserrat Casas Nadal
Teodoro Loinaz Calvo