III Workshop sobre Entonació del Català i Cat-ToBI

Dijous, Juliol 7, 2011
Barcelona, Laboratori de Fonètica, Facultat de Lingüística, Universitat de Barcelona.

 

Presentació

Comitè organitzador

Dia i lloc

Programa

Conferenciant convidat

Edicions anteriors

 

Presentació

La prosòdia en català, com en altres llengües, ha estat una de les àrees més oblidades de la lingüística. Darrerament, però, la prosòdia i, especialment, l'entonació gaudeix d'un moment de molta activitat com es fa evident en els diversos treballs sobre aspectes dialectals del català i de comparacions d'aquests aspectes dialectals amb els d'altres llengües romàniques.

Aquesta trobada pretén aplegar diversos fonetistes i fonòlegs que s'ocupen d'aquestes qüestions i constituir un fòrum important de discussió i debat sobre la matèria. El marc principal en què se situen les presentacions és el Cat_ToBI.

El sistema ToBI (Tones and Break Indices), basat en el model autosegmental, és un sistema d’anotació prosòdica que s’ha convertit en el model de referència per a la transcripció de la prosòdia en moltes llengües. S’han desenvolupat sistemes ToBI per a diverses llengües. Cat_ToBI representa l'aplicació del sistema al català.

 

Comitè organitzador

Eugenio Martínez Celdrán, Catedràtic de Lingüística General, director del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona (UB)

Ana Ma. Fernández Planas, Responsable tècnica del Laboratori de Fonètica de la UB i professora del Departament de Lingüística General de la UB

Paolo Roseano, Membre del Laboratori de Fonètica de la UB

Lourdes Romera Barrios, Professora del Departament de Lingüística General de la UB i col·laboradora del Laboratori de Fonètica de la UB

 

Dia i lloc

El III Workshop sobre Entonació del Català i CAT_ToBI tindrà lloc el dia 7 de juliol de 2011 al Laboratori de Fonètica de la UB (Aulari Josep Carner 5è, Facultat de Filologia, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona).

 

Programa

9’00-9’30 h. Arribada de participants i obertura de l’acte.
9’30-10’30 h. Conferència del ponent convidat, Dr. Gorka Elordieta (UIB-EHU): Acomodación entonativa del castellano al catalán en Mallorca.
10’30-11’00 h. PAUSA-CAFÈ
11’00- 11’30 h. A.M. Fernández Planas, P. Roseano, E. Martínez Celdrán i L. Romera Barrios: Aproximació a les distàncies dialectomètriques entre alguns punts del domini lingüístic català a partir d'aspectes entonatius.
11’30-12’00 h. P. Roseano, A.M. Fernández Planas i E. Martínez Celdran: Contacte lingüístic i manlleu prosòdic: hipòtesis sobre l'alguerès.
12’00-12’30 h. P. Prieto, J. Borràs-Comes, T. Cabré, V. Crespo-Sendra, I. Mascaró, P. Roseano, R. Sichel-Bazin i M.M. Vanrell: Aportacions de l'Atles interactiu de l'entonació del català al Cat_ToBI: estat actual i reptes de futur.
12’30-13’00 h.  E. Devís i D. Font Rotchés: Anàlisi melòdica de la parla i transcripció ToBI: una aproximació als trets melòdics del valencià.
13’00-13’30 h.  M. Armstrong: L'entonació i l'adquisició de l'epistemicitat.
13’30-15’00 h.  PAUSA-DINAR
15’00-15’30 h. J. Borràs-Comes: Les entonacions i els gestos de la interrogativitat.
15’30-16’00 h. V. Crespo-Sendra: L'entonació del valencià en el marc Cat_ToBI.
16’00-16’30 h.  M.M. Vanrell: La rellevància fonològica de l'altura tonal en la gramàtica entonativa del català.
16’30-17’00 h. PAUSA-CAFÈ
17’00-17’30 h. M. Nadeu i J.I. Hualde: L'accentuació dels compostos dins del model mètric i autosegmental.
17’30-18’00 h. L. Astruc, P. Prieto i M.M. Vanrell: Cortesia i entonació: les preguntes d'oferiment i de petició.
18’00-18’30 h. W. Elvira García, A. Planas Roca i I. Rebollo López: Una mostra de prosòdia masculina: el català de Girona.
18’30-19’00 h. Acords sobre la propera trobada
18’30-19’00 h. Cloenda de l'acte.

 

Conferenciant convidat

Dr. Gorka Elordieta Alzíbar (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea / Universitat de les Illes Balears). És doctor en Lingüística per la Universitat del Sud de Califòrnia (University of Southern California), Los Àngeles (EEUU). Les seves àrees principals de recerca són: l'interfície sintaxi-fonologia, entonació, prosòdia, morfologia, lingüística basca, lingüística de les llengües romàniques. Ha publicat en les revistes de l'àrea més prestigioses i és autor de diversos llibres o capítols de llibres apareguts en editorials importants. El seu nom és molt conegut i respectat en el món de la teoria AM i de l'etiquetatge ToBI.

 

Edicions anteriors

9 de juliol de 2010. Barcelona. UPF

17 de juliol de 2009. Bellaterra (Barcelona) UAB