Comparatistes sense comparatisme: La Literatura Comparada a Catalunya

Primer Simposi Internacional

dimecres, 10 febrer, 2016 (Tot el dia) a dijous, 11 febrer, 2016 (Tot el dia)
Lloc: 

Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia. Sala Gabriel Oliver

La Literatura Comparada té, a Catalunya, una tradició que pot considerar-se lògica i paradoxal alhora. D’una banda, per la història de la modernitat cultural a Catalunya, —i especialment a Barcelona—, la seva crítica literària té una dimensió internacional, cosmopolita, coherent amb la relació de la literatura catalana amb les literatures europees. Però, en el moment d’institucionalitzar-se acadèmicament la Literatura Comparada —especialment a la Universitat francesa de la primera meitat del segle XX—, només Ramon Esquerra aconsegueix incorporar-se explícitament a aquesta nova disciplina. En canvi, els principals crítics literaris a Catalunya es caracteritzen en els seus escrits per una actitud implícitament comparatista, sense sotmetre’s a les pautes marcades oficialment des de les càtedres universitàries i, en alguns casos, discutint l’orientació donada per l’acadèmia a aquesta perspectiva crítica.

En realitat estem parlant de la major part dels escriptors catalans que van conrear la crítica literària, sobretot en la primera meitat del segle XX, abans de la institucionalització dels estudis de Literatura Comparada a Catalunya; una nòmina rica i densa, raó per la qual és necessari plantejar una primera edició, dedicada a Ramon Esquerra, J. V. Foix, Lluis Montanyà, Eugeni d’Ors, Joan Estelrich, Armand Obiols, Marià Manent, Martí de Riquer, José María Valverde, a la qual seguirà una segona edició, en 2017, en què es tractaran Josep Yxart, Carles Riba, Joan Fuster, Joaquim Folguera, Sebastià Gasch, Guillem Díaz-Plaja, entre d’altres.

El resultat és un conjunt de Comparatistes sense comparatisme: crítics literaris de talent, voluntat i mirada comparatista que, rellegits en aquesta clau, mostren una història alternativa de la Literatura Comparada al nostre país, i en el conjunt d’Europa.

Participants previstos

Enric Bou
(Università Cà’Foscari Venezia)
Sinceritat i convicció: J.V. Foix agitador de l’avantguarda

Bernat Padró Nieto
(Universitat de Barcelona)
Els avantguardistes com a crítics comparatistes: Lluís Montanya

Guillem Molla
(University of Massachusetts-Amherst)

Ramon Esquerra, un pioner del comparatisme acadèmic

Silvia Coll-Vinent
(Universitat Ramon Llull)
Joan Estelrich, entre l’Humanisme i el comparatisme

Antoni Martí Monterde
(Universitat de Barcelona)
Eugeni d’Ors, a favor i en contra de la Literatura Comparada

Neus Penalba
(Université de Montréal)
Armand Obiols, comparatista

Teresa Rosell
(Universitat de Barcelona)

La literatura estrangera de Marià Manent

Salvador Company
Martí de Riquer i la Filologia de la Weltliteratur

Juan Carlos Pueo
(Universidad de Zaragoza)
José María Valverde: notas para un comparatismo irónico

Xavier Pla
(Universitat de Girona)
Joan Ferraté, comparatista: una operació de lectura

Cloenda. La importància de la Literatura Comparada a Catalunya: un diàleg amb Jordi Llovet