Dr. Joseph Jurt

Investigador secundari
Albert-Ludwigs Universität Freiburg

Professor für französische Literaturwissenschaft.
Romanisches Seminar.
Albert-Ludwigs-Universität.

Mitglied und Dozent des Frankreich-Zentrums.

Més informació:

Membre dels projectes:

  • AGAUR-Generalitat de Catalunya: 2014 SGR 1487
  • MINECO: FFI2013-43175-P