Ester Pino Estivill

Investigador en formació
Université Paris-IV Sorbonne

Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Lectrice de Catalan.

Publicacions

Capítols de llibre

  • « Utopie et désenchantement : la réception critique de Roland Barthes dans les pays hispanophones », en C. Coste et G. Bellon (eds.), Dictionnaire Barthes, Paris, Honoré Champion, 2015, en premsa.
  • « Crisi de l’autoritat i politització de l’esperit en el periodisme de Josep Pla (1920-25) », en A. Martí i B. Padró (eds.): Qui acusa. Figures de l’intel·lectual europeu, Barcelona, PUB, 2014, en premsa.
  • « El cuerpo está aparte: autobiografía(s) en Marina Abramovic, Francesca Woodman y Ana Mendieta » (en colaboración con Maider Tornos), en M.T. de la Vega (ed.): Nuevas subjetividades/sexualidades literarias, Barcelona, Egales, 2012, pp. 149-172.

Articles