Maria Llombart

Investigador secundari
Université d'Avignon d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Maître de conférences en Histoire Contemporaine.

Més informació:

Membre dels projectes:

  • AGAUR-Generalitat de Catalunya: 2014 SGR 1487.
  • MINECO: FFI2013-43175-P.