Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu

Grup pre-consolidat

AGAUR-Generalitat de Catalunya: SGR 2017 SGR 406 Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu-LCEIE