Estudis de lingüística

La Universitat de Barcelona ofereix estudis de grau de lingüística i de postgrau (màsters i doctorat) en lingüística

Les titulacions universitàries oficials s’estructuren en tres cicles, cadascun dels quals condueix a l’obtenció del títol corresponent.

El primer cicle condueix a un títol de grau, i el segon i tercer cicles permeten d’obtenir els títols de màster i de doctorat, tots dos compresos dintre del que es coneix com a programa de postgrau,