Objectius

Els objectius formatius del grau en lingüística són els de proporcionar els coneixements necessaris per a l'estudi, anàlisi i investigació del llenguatge: fonètica, fonologia, historiografia, psicolingüística, sociolingüística i de l'ús de la llengua.

Les assignatures obligatòries en l'estudi de la lingüística:
Fonètica General i Fonologia General, Història de la Lingüística, Introducció a la Lingüística, Llengües del Món, Lingüística bàsica i aplicacions, Lingüística Aplicada, Lingüística Computacional, Lingüística Històrica, Morfologia General, Pragmàtica, Psicolingüística, Sintaxi, Sociolingüística, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Tipologia Lingüística