SGR en el Departament

CLIC, Centre de Llenguatge i Computació (2014 SGR 623)

Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística

Grup de Recerca de la UB en sociolingüística i pragmàtica (N. 2014 SGR 359 )

Group of biolinguistics and cognitive disorders , G-BCD (2014 SGR 200)

GRERLI, Grup de recerca per l'estudi del Repertori Linguistic( SGR-555 2009 – 2014)