Grau

El departament de Filologia Llatina participa en la docència de diferents ensenyaments de Grau.

Curs 2018-2019
Ensenyament Assignatura Grup Dies Hores Curs Període Professor Programa
Filologia Clàssica Civilització romana G1 DL-DX 17.30-19/18.30-20.30 4 Q2 Noemí Moncunill Martí
Filologia Clàssica Fonts per a la història i civilització de Roma G1 DL-DX 8-9.30/8-10 4 Q1 Pere Fàbregas Salis
Filologia Clàssica Gramàtica llatina I G1 DM-DJ 16-17.30/16.30-18.30 2 Q1 Esther Artigas Álvarez
Filologia Clàssica Gramàtica llatina II G1 DM-DJ 16-17.30/16.30-18.30 2 Q2 Laura Cabré Lunas
Filologia Clàssica Gramàtica llatina III G1 DL-DX 9.30-11/10-12 4 Q1 Pere J. Quetglas Nicolau
Filologia Clàssica Història i mètodes de la filologia clàssica G1 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 4 Q2 Alba Dominguez Carceller, Victor Sabaté Vidal
Filologia Clàssica Historiografia llatina G1 DL-DX 17.30-19/18.30-20.30 4 Q1 Jaume Juan Castelló
Filologia Clàssica Indoeuropeu I G1 DM-DJ 9.30-11/10-12 3 Q2 Ignasi Xavier Adiego Lajara
Altres Filologies Introducció a la retòrica i estilística llatines G1 DM-DJ 9.30-11/10-12 3 Q1 Glòria Torres Asensio
Altres Filologies Introducció a la retòrica i estilística llatines G2 DM-DJ 16-17.30/16.30-18.30 3 Q1 Alejandra de Riquer Permanyer
Estudis Literaris Literatura clàssica G1 DL-DX 8-9.30/8-10 1 Q1 Adolfo Egea Carrasco
Estudis Literaris Literatura clàssica G2 DL-DX 14.30-16/14.30-16.30 2 Q1 Adolfo Egea Carrasco
Filologia Clàssica Literatura llatina d'època imperial G1 DL-DX 11-12.30/12-14 3 Q1 José Luis Vidal Pérez
Filologia Clàssica Literatura llatina d'època republicana G1 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 2 Q2 Xavier Espluga Corbalán
Filologia Clàssica Literatura llatina medieval G1 DL-DX 9.30-11/10-12 1 Q2 Pere J. Quetglas Nicolau
Arqueologia Llatí GA DJ-DV 8-9.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro
Arqueologia Llatí GB DJ-DV 11-12.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro
Filologia Clàssica Llatí I G1 DL-DX 8-9.30/8-10 1 Q1 Glòria Torres Asensio
Altres Filologies Llatí I G2 DL-DX 8-9.30/8-10 1 Q1 Adolfo Egea Carrasco
Altres Filologies Llatí I G3 DL-DX 8-9.30/8-10 1 Q1 Bartomeu Obrador Cursach
Altres Filologies Llatí I G4 DM-DJ 11-12.30/12-14 1 Q1 Pere Fàbregas Salis
Altres Filologies Llatí I G5 DM-DJ 11-12.30/12-14 1 Q1 Laura Cabré Lunas
Altres Filologies Llatí I G6 DM-DJ 11-12.30/12-14 1 Q1 Lambert Ferreres Pérez
Altres Filologies Llatí I G7 DL-DX 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Salvador Iranzo Abellán
Filologia Clàssica Llatí I G8 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Carles Múrcia Sànchez
Altres Filologies Llatí I G9 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Pere Fàbregas Salis
Filologia Clàssica Llatí II G1 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 1 Q2 Alejandra de Riquer Permanyer
Filologia Clàssica Llatí Vulgar G1 DL-DX 11-12.30/12-14 1 Q2 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Llengua llatina G1 DM-DJ 16-17.30/16.30-18.30 1 Q2 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Poesia dramàtica llatina G1 DM-DJ 14.30-16/14.30-16.30 4 Q2 Esther Artigas Álvarez
Filologia Clàssica Poesia èpica llatina G1 DM-DJ 17.30-19/18.30-20.30 2 Q1 Alejandra Guzmán Almagro
Filologia Clàssica Poesia lírica llatina G1 DM-DJ 8-9.30/8-10 3 Q2 Laura Cabré Lunas
Filologia Clàssica Prosa clàssica llatina I G1 DL-DM 19-20.30/19-21 2 Q2 Lambert Ferreres Pérez
Filologia Clàssica Prosa clàssica llatina II G1 DM-DJ 8-9.30/8-10 3 Q1 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Treball de grau G2 Q2 José Luis Vidal Pérez
Comunicació i Indústries Culturals Tutories pràctiques externes Grau de comunicació H2 Q2 Lambert Ferreres Pérez