Arqueologia

Tipo de enseñanza: 

El Grau d'Arqueologia té com a objectiu proporcionar coneixements del passat de la humanitat, des dels seus orígens durant la prehistòria fins als grans imperis, l'etapa medieval i industrial, o les cultures contemporànies. Es pot trobar més informació sobre aquest grau al web de la Facultat de Geografia i Història.

El Departament de Filologia Llatina participa en la docència del Grau d'Arqueologia amb la impartició de les assignatures següents:

 

Curso 2019-2020
Asignatura Grupo Días Horas Curso Período Profesor
Llatí GA DJ-DV 8-9.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro
Llatí GB DJ-DV 11-12.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro