Comunicació i Indústries Culturals

Tipo de enseñanza: 

El Grau de Comunicació i Indústries Culturals té com a objectiu fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva del fet comunicatiu en relació amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia). Es pot consultar més informació sobre aquest grau al web de la Facultat de Filologia.

El Departament de Filologia Llatina participa en la docència del Grau de Comunicació i Indústries Culturals amb la impartició de les assignatures següents:

Curso 2019-2020
Asignatura Grupo Días Horas Curso Período Profesor
Teoria i història de la comunicació G1 L-X 11-12.30/12-14 1 Q1 Laura Cabré Lunas
Teoria i història de la comunicació G2 L-X 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Ignasi Xavier Adiego Lajara