Història de la llengua llatina: de Roma a la Romània

Curso 2019-2020
Asignatura Horario Período Profesor
Història de la llengua llatina: de Roma a la Romània DJ.17.30-20.30 Q2 Carles Múrcia Sànchez