Màster en cultures medievals

Tipo de enseñanza: 
Curso 2019-2020
Asignatura Horario Período Profesor
Literatura llatina medieval DM. 17.30-19.30 Q1 Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Llatí medieval DJ. 17.30-19.30 Q1 Alejandra de Riquer Permanyer
Textos llatins medievals DL. 17.30-19.30 Q2 Glòria Torres Asensio