Máster

El departamento de Filología Latina participa en la docencia de distintos Másters.

Curso 2018-2019
Estudios Asignatura Horario Período Profesor
Cultures i llengües de l'Antiguitat Crítica textual llatina DM. DJ. 15.30-17.30 Q2 Xavier Espluga Corbalán
Cultures i llengües de l'Antiguitat Història de la llengua llatina: de Roma a la Romània DJ. 17.30-20.30 Q2 Carles Múrcia Sànchez
Cultures i llengües de l'Antiguitat Introducció al llatí clàssic I DM. DJ. 11-12.30 Q1 Esther Artigas Álvarez
Cultures i llengües de l'Antiguitat Introducció al llatí clàssic II DM. DJ. 11-12.30 Q2 Esther Artigas Álvarez
Cultures i llengües de l'Antiguitat Literatura i textos: entre el paganisme i el cristianisme DM.DJ. 12-13.30 Q2 Lambert Ferreres Pérez
Màster en cultures medievals Literatura llatina medieval DM. 17.30-19.30 Q1 Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Màster en cultures i llengües de l'antiguitat Literatura romana: gèneres literaris DX. 11-14 Q2 José Luis Vidal Pérez
Màster en cultures medievals Llatí medieval DJ. 18.30-20.30 Q1 Alejandra de Riquer Permanyer
Cultures i llengües de l'Antiguitat Llengües indoeuropees orientals DX. 10-13 Q2 Mariona Vernet Pons
Màster en cultures i llengües de l'antiguitat Qüestions de Lingüística Indoeuropea DJ. 17-20 Q2 Ignasi Xavier Adiego Lajara
Cultures i llengües de l'Antiguitat Seminari de versió i anàlisi de textos DX.DJ. 12.30-14.30 Q1 Jaume Juan Castelló
Cultures i llengües de l'Antiguitat Textos epigràfics romans DL. 9-11 Q2 Javier Velaza Frías
Màster en cultures medievals Textos llatins medievals DL. 15.30-17.30 Q2 Glòria Torres Asensio