IV Col·loqui internacional Mimesi. Metaficció: Renaixement & Barroc

Col.loqui
Dijous, 3 Octubre, 2013 a Divendres, 4 Octubre, 2013

IV Col·loqui internacional Mimesi

Metaficció: Renaixement & Barroc

Universitat de Barcelona 3|4 octubre 2013