Llibres i lectors a la Corona d’Aragó, 1380-1550

Congrés
Divendres, 30 Setembre, 2016

Llibres i lectors a la Corona d’Aragó, 1380-1550

dir. Lluís Cabré - Alejandro Coroleu - Josep Pujol

Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Arxius adjunts: