Bellvitges, Josep

Aspectes biogràfics: 

Josep Bellvitges (segle XVII – XVIII), prevere, catedràtic de Retòrica i Poesia al Col•legi Episcopal de Barcelona, formà part de la comissió encarregada de l’elaboració i edició del primer diccionari en llengua catalana, el Diccionario catalán-castellano-latín (1803-05). Fou membre destacat de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.