Falcó, Jaume Miquel

Aspectes biogràfics: 

Falcó i Castell, Jaume Miquel (Castelló de la Plana 1634-?) Mestre de gramàtica de l’estudi de Castelló. A més de la Prosodica, publicà Syntaxeos compendia (1677).