Ferreras, Ignasi

Aspectes biogràfics: 
Ignasi Ferreres (? – Barcelona 9-1-1794), metge probablement barceloní, fou un important membre de la societat «Comunicació literària», molt possiblement creada a Barcelona vers el 1779 i que es va mantenir activa fins el 1788. Conegut bàsicament com a poeta, Ferreres és considerat un dels representants del pre-romanticisme. La seva composició poètica més destacada és el Soliloqui de Caifàs.