Julià, Narcís

Aspectes biogràfics: 

Narcís Julià (Torroella de Montgrí, 1657-Girona, 1705). Assolí el grau de doctor en Teologia a Girona, abans de 1681. Catdràtic de retòrica i poètica a l’Estudi general de Girona i beneficiat de la catedral gironina. Una única obra impresa: Oración fúnebre en las exequias de la Excelentíssima Señora Doña Catalina Antonia Folch de Cardona (1698). El Parnàs Català era un tractat de mètrica i versificació per a les explicacions de la càtedra de l’Estudi general, on hi va ensenyar des de 1690 fins a la seva mort. També fou autor d’un llibre de retòrica en llatí. De la vida de Julià tenim molt poca informació. L’aproximació biogràfica més acurada la trobem a Rossich (1979).

Poètiques