Loris, Joan Dimas

Aspectes biogràfics: 

Barcelona (?-1598), d'on va ser bisbe des de 1576. Publicà dos Edictes en català en contra de les comèdies a la seva diòcesi, el primer l'any 1591 i el segon el 1597. La seva darrera publicació al voltant del tema fou el Memorial de Manaments i Advertències.