Madramany i Carbonell, Joan Baptista

Aspectes biogràfics: 
Joan Baptista Madramany i Carbonell (L’Alcúdia de Carlet, 25.11.1738 – 29.12.1802). Probablement pertanyia a la prominent família Madramany de l’Alcúdia i, tot i que es dedicà a negocis agrícoles, tenia una bona formació en Humanitats. Cultivà la poesia en les estones lliures. A banda de l’Art poétique de Boileau, també traduí en vers Le lutrin del mateix autor i va deixar un poema incomplet intitulat La quinta.