Maians i Siscar, Gregori

Aspectes biogràfics: 

Gregori Maians i Siscar (Oliva, 1699-1781), erudit i polígraf, un dels màxims representants de la primeria del Segle de les Llums. Catedràtic de Dret a la Universitat de València i Bibliotecari del Rei a Madrid, es retirà finalment a la seva vil•la natal on morí mentre preparava l’edició de l’obra de Joan Lluís Vives. Amb la seva extensa obra, de gran rigor metodològic, lligà la tradició reformista hispànica, ancorada en l’erasmisme, amb els nous corrents del pensament europeu.