March de Velasco, Acacio

Aspectes biogràfics: 

Dominicà (?- València, 1665). Catedràtic de Filosofia moral, Arts i Teologia de la Universitat de València. Fou prior d'un convent de l'orde, Vicari General i Bisbe electe d'Oriola des del 26 de gener de 1660.