Milà, Lluís del

Aspectes biogràfics: 

(VALÈNCIA, v.1500-v.1561). Músic, poeta i prosista. De família noble, fill de Lluís del Milà i de Violant Eixarc, fou un virtuós de la viola de mà, sobre la qual va publicar un tractat, el El libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro, adreçat a Joan III de Portugal (1535, ed.1536), que va inaugurar l’art de la variació a la península ibèrica. Compongué poesia tradicional i italianitzant en castellà i va estar especialment preocupat per reglar les bones maneres i la cortesia, ja que ell mateix degué ser cortesà, possiblement a la cort valenciana de Germana de Foix i del duc de Calàbria, Ferran d’Aragó. Sobre aquest tema, el 1535, publicà el Libro de motes i, el 1561, El cortesano.

Poètiques

Títol Any ordenació descendent Època
El cortesano 1561 Renaixement