Morell, Josep

Aspectes biogràfics: 
Josep Morell (Manresa, 1649-Girona, 1696), jesuïta, va ser professor de retòrica i filosofia als col·legis de la Companyia de Manresa i Girona. És autor d’una antologia escolar de poesia llatina, traduïda i comentada en castellà, d’un conjunt de poemes breus en llatí, alguns de factura clarament barroca (ed. 1683-1684), i d’un llarg poema sobre la passió de Jesucrist, Passio et mors salvatoris nostri Iesu Christus poeticis numeris deplorata et piis cordis affectibus redundans (imprès a Barcelona el 1718).