Navarro i Antic, Josep

Aspectes biogràfics: 

Josep Navarro i Antic (Tortosa, 1739 - 1795), doctor en teologia, seguí la carrera eclesiàstica a la diòcesi, on fou rector d'Arnes, obtingué una canongia, la dignitat de prior major (1776) i exercí de vicari general. Aplegà una ben nodrida biblioteca que fou heretada per son nebot Ferran Navarro, diputat a les corts de Cadis del 1812. En els seus escrits es mostra seguidor dels corrents crítics il·lustrats; en particular, lloa Nicolás Antonio i el marquès de Mondéjar. Fou corresponsal de Fèlix Amat, amb qui dirimia qüestions filològiques i literàries. Publicà una Carta crítica. Respuesta a la de un erudito sobre la predicación del apóstol San Pedro en la ciudad de Tortosa (Tortosa, 1784), i deixà inacabada una Historia crítica de la Santa Cinta