Novell i Borràs, Francesc

Aspectes biogràfics: 

Francesc Novell i Borràs (segle XVII – XVIII), historiador, fou zelador de la RABLB l’any 1778. Durant els anys 1772 i 1783-85 formà part del grup de redacció i revisió de la Història de Catalunya juntament amb d'altres acadèmics de renom.