Pérez de Valdivia, Diego

Aspectes biogràfics: 

Diego Pérez de Valdivia (1510- Barcelona 28 febrer 1589). Teòleg, fou tres anys professor de filosofia a Granada, ardiaca de Jaén i Catedràtic de Teologia positiva, durant deu anys, a l'Estudi General de Barcelona. La Inquisició el va detenir i processar per una falsa denúncia. Passà un temps a la presó del Sant Ofici a Córdova, fins que fou absolt i restituït en la seva fama i ortodòxia.