Pretel, Hernando

Aspectes biogràfics: 

Hernando Pretel, poeta castellà de visita a València el 1591. Les actes de l'Acadèmia dels nocturns aplegen composicions poètiques en castellà de Pretel i diversos membres de l' Acadèmia hi fan referència.