Rey de Artieda, Andreu

Aspectes biogràfics: 

València, c. 1549-1613. Dramaturg, poeta i cavaller. Va participar en accions militars a Xipre i a Lepant. Va aportar valuoses manifestacions sobre l’art escènic nou: si bé va ser impulsor de la renovació tècnica, no va defensar la renovació temàtica. Va assistir a les sessions de l’Acadèmia dels Nocturns. Com a poeta líric cal esmentar Discursos, epístolas y epigramas de Artemidoro (Saragossa, 1605) i com a autor dramàtic Los Amantes (V 1581)