Roca, Tomàs

Aspectes biogràfics: 
Tomàs Roca (doc. 1596-1635), fou natural de València, prengué l'hàbit dominic al convent de Barcelona i es doctorà en teologia als Reials Col·legis de Tortosa. Llegí teologia a Tortosa i al convent de Santa Caterina de Barcelona, del qual en fou regent. Fundà el col·legi dominic de Solsona. No li coneixem més obra escrita que les moltes aprovacions a obres publicades a Barcelona durant el primer terç del s. XVII. Fou lloat per Lope de Vega a la epístola XVIII a Francisco de Rioja per la seva competència en les arts lliberals.