Romaguera, Josep

Aspectes biogràfics: 

Josep Romaguera (Barcelona, 1642-1723). Canonge, poeta i historiador. Catedràtic de cànons a la UB, vicari general de Barcelona i a partir de 1715 vicari general de la Inquisició. Home de gran influència en l’àmbit cultural local. L’Atheneo n’és l’obra més coneguda. Més obres publicades: sermons i obra de menor vàlua literària (les altres obres de caràcter literari-teòric de Romaguera no van arribar a ser impreses, si bé sí escrites). Sobre la seva biografia, vegeu-ne la millor aproximació a Soberanas (1985).