Autors de poètiques

Nomordenació ascendent Biografia
Lorenzo Palmireno, Joan Joan Lorenzo Palmireno (Alcanyís 1515 – València ~1580), humanista, catedràtic de retòrica a Saragossa i València. ...
Llull, Antoni Antoni Llull (1510-1582), nascut a Palma de Mallorca, familiar de Ramon Llull. Doctor en teologia. ...
La Torre i Sevil, Francesc de Francesc de la Torre i Sevil (Tortosa, 1625-Madrid, 1680), se li concedí un hàbit de l’orde de Calatrava el 1649, com a premi a la seva fidelitat a Felip IV durant la Guerra dels Segadors. ...
La Figuera, Gaspar de
Julià, Narcís Narcís Julià (Torroella de Montgrí, 1657-Girona, 1705). Assolí el grau de doctor en Teologia a Girona, abans de 1681. ...
Gil Polo, Gaspar País Valencià (segle XVI) Poeta i novel•lista. La seva vida és poc documentada. La seva obra cabdal és Diana enamorada (V 1564), una continuació de la Diana de Jorge de Montemayor.  ...
Galès, Jerònima “El impressor” signa la carta-pròleg de l’edició del Carlo famoso, publicada “en casa de Joan Mey”, la qual cosa ha fet que s’atribuís automàticament a Joan Mey, tant en catàlegs antics co ...
Fontanella, Francesc Barcelona (1622) – Perpinyà (1682/83). Poeta i dramaturg. ...
Ferreras, Ignasi Ignasi Ferreres (? ...
Fèlix Torres i Amat Fèlix Torres i Amat (Sallent, 1772-Madrid, 1847), eclesiàstic i erudit il•lustrat, fou catedràtic de filosofia al seminari de Tarragona i bisbe d’Astorga. ...

Pàgines