De l’ampliació del sistema aristotèlic de gèneres a l’establiment d'un nou paradigma (1548-1601)

Divendres, 9 Octubre, 2009 - 11:00

Josep Solervicens
(Universitat de Barcelona)