Els conceptes de novetat i meravella: la reinterpretació d’Aristòtil a les poètiques italianes del Barroc

Novetat & meravella
Dijous, 15 Maig, 2008 - 18:15

Cesc Esteve
(King’s College London)

Sessió: