La poètica catalana del Renaixement: conceptes clau

Divendres, 9 Octubre, 2009 - 17:30

Antoni Lluís Moll
(Universitat de Barcelona)

Cesc Esteve
(King's College, London)

Sessió: