sessió I: autolegitimació en l’escriptura i en la lectura