sessió I: mètodes, usos i funcions

Dimecres, 2 Octubre, 2019

(Presidència: Lola Badia)